Vi vet att tiden är knapp, medan flödet av information och nyheter är desto större. För att spara tid och ändå bidra till att sprida information om våra produkter och kategorier har vi tagit fram så kallade e-learnings för våra varumärken. Denna för Absolut Torr tar ca 15-20 minuter att gå igenom och avslutas med ett kunskapstest. (PS. Testet är bara för din egen skull. Vi samlar inte in några uppgifter om resultat, antal försök, tidsåtgång etc.)

Utbildningen är gjord för att vara responsiv och du kan alltså genomföra den på t.ex. en smartphone. För att få med all information på den mindre ytan skärs dock de flesta bilderna bort om du gör utbildningarna på en så liten skärm. Trevligast för ögat är det alltså på en större datorskärm, men informationen kan du tillgodogöra dig oavsett vilken enhet du väljer. Använder du en smartphone fungerar det troligen inte att lägga telefonen ner, utbildningen fungerar bäst på stående skärm, men det kan variera mellan modeller, vilken webbläsare man använder etc.

Du behöver inte ha något ljud påslaget när du gör utbildningen då de inte är inlästa eller ljudsatta. Öppna utbildningarna via länken nedan. Klicka sedan på pilen mitt på utbildningsskärmen för att starta.

>Klicka här för att komma till utbildningen om Absolut Torr, svett och hyperhidros