Generell hyperhidros innebär att man svettas kraftigt över stora delar av kroppen. Det kan upplevas som att kroppen har fel på temperaturregleringen och minsta stimulans i form av värme, fysisk ansträngning etc. kan utlösa ett kraftigt svettpåslag.

Även om man upplever problem med svettningar över hela kroppen, så är det oftast mer uttalat på vissa delar. Man kan alltså uppleva kraftigare problem med svett från pannan, större hudpartier på ryggen eller från underlivet.

För det flesta som drabbas av generell hyperhidros får det tyvärr stora konsekvenser för hur man planerar och lever sitt liv. Det bli än mer viktigt att ta god tid på sig, för att slippa stressa upp sig eller till och med behöva springa ikapp bussen etc. Val av kläder och extra ombyten blir viktigare, liksom att om möjligt undvika ”onödig” värme. Det kan exempelvis handla om att undvika varma duschar, som riskerar att leda till eftersvettningar senare.

De mer lokala problemen med svettningar kan visserligen behandlas med Dermix Absolut Torr, men vid generell hyperhidros kan det också bli aktuellt med en kombination av injektionsbehandling och antikolinerga läkemedel (tabletter).