För den som inte själv är drabbad av hyperhidros och kraftiga svettningar, kan det vara svårt att sätta sig in i hur det kan vara. De flesta kan nog relatera till pinsamma svettfläckar under armarna, illaluktande fötter när man tar av sig skorna och fuktiga händer när man träffar nya människor. Att ha hyperhidros innebär dock så mycket mer än så för de flesta drabbade.

Gång på gång har studier visat att hyperhidros upplevs begränsa både arbetsliv och privatliv så mycket att det kraftigt påverkar livskvaliteten. I en brittisk studie* redovisas bland annat nedanstående resultat

  • För 20 % resulterar de kraftiga svettningarna i att de har problem att använda tekniska apparater och hjälpmedel t.ex. pekskärmar
  • En majoritet av de drabbade (61 %) anpassar valet av kläder till sin hyperhidros, gällande materialval, färger och ombyten
  • Även val av hobby påverkas, hos ca 41 % av de drabbade, genom att det t.ex. blir svårt att läsa böcker då sidorna blir knöliga och blöta, man inte vill utsätta sig för fysiskt ansträngande aktiviteter bland andra människor etc.
  • Nästan 7 av 10 upplever känslomässiga effekter av hyperhidrosen, som att man känner oro och skam relaterat till att andra ska lägga märke till svettningarna, eller t.o.m. sorg, ilska och hopplöshet över att man är drabbat
  • De flesta upplever att svettningarna påverkar självkänsla och självförtroende negativt och många upplever sig själva som mindre attraktiva för tänkbara partners på grund av sin hyperhidros
  • Att vara i offentligheten och stå i centrum upplevs som en rejäl utmaning av ca 75 % av de drabbade, vilket gör att många undviker sociala sammankomster, delade kontorsutrymmen, restauranger etc.
  • De flesta undviker kroppskontakt, framför allt med personer de inte känner. De undviker alltså att skaka hand, sitta nära, stå i kö, dansa m.m., men är ibland även försiktiga med att räcka över eller ta emot saker som växelmynt eftersom händerna då kanske vidrör varandra. Hyperhidros kan tyvärr också orsaka problem med kramar och intim kroppskontakt i nära relationer.
  • Minst 40 % förknippade även svettningarna med någon form av fysisk obehag, speciellt kopplat till att dagligen gå runt med blöta kläder och skor. Många upplevde dessutom att detta medförde ytterligare följdproblem, som hudeksem och återkommande svampinfektioner.
  • Så mycket som en tredjedel uppgav att de valde sitt yrke med hänsyn till sin hyperhidros, eftersom det t.ex. kan vara begränsande när det gäller att hålla i och hantera verktyg och annan utrustning, ställa till problem i sociala sammanhang som kund- och patientkontakter etc.
  • Hela 63 % upplevde också att hyperhidrosen påverkade hur väl och hur effektivt de kunde utföra sina arbetsuppgifter – ett faktum som många dessutom såg som den allvarligaste konsekvensen av sitt tillstånd.

Det råder alltså inga tvivel om att hyperhidros ofta upplevs som betydligt mer än ett kosmetiskt och lite pinsamt problem. Det har ofta högst påtaglig påverkan på vardagen, men också på val av yrke och fritidssysselsättning samt på interaktionen med andra människor. Trots detta vet man att många inte söker hjälp – kanske för att man inte inser att det faktiskt finns hjälp att få – och att de som faktiskt tar upp problemet med vårdpersonalen ibland upplever att de inte tas på allvar. Även vårdpersonal kan alltså ha svårt att fullt ut sätta sig in i problematiken.

*Kamudoni et al. Health and Quality of Life Outcomes (2017) 15:121