Denna integritetsskyddspolicy är en del i den generella policy som styr de sätt på vilka vi samlar in, lagrar och använder personuppgifter.

Integritetsutfästelse
Termen ”personuppgifter” som används i denna policy avser information som namn, adress, telefonnummer, e-mailadress samt födelsedatum. När personuppgifter bearbetas förbinder vi oss att fullt ut följa aktuella regelverk och normer för att säkerställa integritetsskyddet.

Personuppgiftsansvarig för information som samlas in via hemsidan www.absoluttorr.se, telefon eller till Absolut Torr kopplade konton på Facebook, Instagram, YouTube eller andra framtida digitala plattformar, alternativt skickas till absoluttorr@navamedic.com eller andra kontaktvägar till Navamedic AB är Navamedic AB, 556564-9661, Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen, infose@navamedic.com.

Samtycke till lagring och användning av personuppgifter
Genom att fylla i, skicka in, muntligt lämna dina uppgifter eller på annat sätt delge oss information, lämnar du ditt uttryckliga samtycke till att dina personuppgifter lagras och används av Impolin AB.

När personuppgifter lämnas lagras de under maximalt tre (3) år från utgången av det räkenskapsår informationen avser. Lagringen av personuppgifter sker främst i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Uppgifterna kan också komma att användas för analys, uppföljning, statistikändamål, kundundersökningar, segmentering, profilering samt riktad marknadsföring, för att vi ska kunna erbjuda så bra och relevanta produkter, tjänster och erbjudanden som möjligt till dig som kund.

Extern användning av lagrade personuppgifter
Vi kommer inte att sälja, kostnadsfritt tillhandahålla eller på annat sätt distribuera dina personuppgifter till tredje part, utöver det som krävs för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund samt för övriga ovan nämnda användningsområden.

Då personuppgifter överföras till tredje part, som på Navamedics vägnar bearbetar datan i enlighet med syftet för insamlandet, sker även den bearbetningen säkert och korrekt samt inom de begränsningar som angavs vid tiden för insamlandet. Tredje part inkluderar exempelvis logistik- och transportföretag (t.ex. PostNord för brevutskick), tryckerier och byråer samt företag som tillhandahåller olika marknadsföringstjänster och plattformar.

Tillgång till informationen
Du har rätt att en gång per år få tillgång till och uppdatera dina personuppgifter alternativt kräva att de raderas. Vi strävar efter att alla personuppgifter ska vara uppdaterade, korrekta och kompletta. Om du vill veta vilken information vi har lagrat eller uppdatera personuppgifter lagrade av oss, vänligen sänd ett e-mail till absoluttorr@navamedic.com Din förfrågan kommer att hanteras snabbt och säkert, utan kostnad för dig. Krav på att personuppgifter raderas kommer att skötas i enlighet med gällande lagar och etiska normer.

Du har även rätt att få de personuppgifter du själv lämnat till oss flyttade till annan part.

Anonym data och ”cookies”
Det mesta av informationen vi samlar in från denna hemsida är anonym information, som vilka av våra delsidor du besöker och vilka sökningar du genomför. Vi samlar inte in personuppgifter från dig utan ditt godkännande. Anonym information bearbetas av oss för att hjälpa oss att förbättra innehållet på hemsidan samt ge en aggregerad statistik över de som använder hemsidan.

En cookie är en liten mängd information som skickas till din webbläsare och lagras på din dators hårddisk. De skadar inte din dator, men du kan ställa in din dator så att den meddelar dig när du tar emot en cookie. På så vis kan du välja om du vill acceptera den eller inte. Vi kan komma att använda externa parter för insamling och bearbetning av informationen som beskrivits i denna del och i dessa fall omfattas de av paragrafen om ”Extern användning av lagrade personuppgifter” ovan.

”Spamming”
Vi tolererar inte så kallad spamming, det vill säga utskick av oombedda massmail av kommersiell natur, där ingen tidigare kommunikation har förelegat med mottagaren eller där vederbörande har avböjt liknande kommunikation. Däremot förbehåller vi oss rätten att informera dig via e-mail om produkter och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, såvida du inte själv väljer att undantas från liknande tjänster.

Personuppgifter och barn
Vi samlar inte medvetet in data från personer under 13 år, utan målsmans godkännande, och följer alla lagar och regler som upprättats för att skydda barnen. Eventuella beställningar som görs av personer under 18 år, kräver målsmans godkännande.

Länkar till andra hemsidor
Denna integritetspolicy gäller endast denna hemsida. I vissa fall har vi länkar till andra hemsidor, som vi tror kan vara av intresse för våra besökare. Vi strävar efter att dessa hemsidor ska uppfylla högt ställda krav men kan inte ta ansvar för länkar, hemsidor eller dess innehåll, utöver våra egna.

Absolut Torr i sociala medier
På våra sidor i sociala medier vill vi ge er chansen att ta del av andras eller berätta om era egna erfarenheter. Vårt mål är att det ska vara en naturlig mötesplats för de som funderar på, redan använder eller har använt våra produkter. Ett forum där ni kan hitta, stötta, tipsa, informera, fråga och diskutera med andra i samma situation.

Vi vill att detta skall vara en kanal med en positiv ton och förbehåller oss därför rätten att radera inlägg som vi anser vara kränkande eller stötande, brottsliga eller irrelevanta samt de som innehåller ren marknadsföring av andras produkter eller tjänster alternativt bryter mot personuppgiftslagen eller liknande. Vi försöker ha en öppen dialog med våra fans direkt på sidan, men i de fall vi anser att dialogen bör ske utanför Facebook förbehåller vi oss rätten att radera inlägg och föra dialogen vidare med personen i fråga utanför Facebook.

Frågor som rör detaljerad information om en enskild individ bör inte tas upp på Facebook, då vi inte anser att det är ett passande forum. Mer individuella frågeställningar etc. hänvisar vi till vår kundmail: absoluttorr@navamedic.com

Personer som vid upprepande tillfällen bryter mot denna policy kan stängas av från sidan och få alla sina inlägg raderade. Se även Facebooks generella användarvillkor.

Google analytics visningsannonsering
Absolut Torrs hemsida har implementerat visningsannonsering i Google Analytics för demografi- och intresserapporter, för att ge ökad kunskap om besökarna och bättre kunna tillgodose deras behov av produkter och tjänster. Som besökare till hemsidan kan man välja bort visningsannonsering i Google Analytics och anpassa annonser i Google Display-nätverk via annonsinställningarna.

Hur vi skyddar dina personuppgifter
De plattformar och system där personuppgifterna lagras och behandlas skyddas av diverse säkerhetsrutiner, antivirusprogram, brandväggar etc. Tillgången till uppgifterna kräver också inloggning med tilldelat användarnamn och lösenord för respektive system.

Kontakta oss
Om du har några frågor eller klagomål gällande hur vi uppfyller denna integritetspolicy eller om du har rekommendationer eller förslag till hur vi kan förbättra kvaliteten på densamma, vänligen skicka ett mail till infose@navamedic.com.

Vid ev. klagomål gällande bearbetning av personuppgifter är det Datainspektionen som är tillsynsmyndighet. På deras hemsida hittar du också mer information om Personuppgiftslagen samt den nya Dataskyddsförordningen som gäller fr.o.m. den 25 maj 2018.

Dermix Absolut Torr är ett registrerat varumärke tillhörande Navamedic ASA.