Viss svettning i händerna är bra, för att få ett bra grepp om saker vi håller i. Därför har vi också väldigt många svettkörtlar i handflatorna och fingrarna. Precis som människor som inte svettas från händerna gör dock stora mängder handsvett att man istället får dåligt grepp och löper större risk att tappa saker. Hur är det att ha handsvett?

Det vi kanske först tänker på när det gäller handsvett är att det kan vara pinsamt att ta någon i handen, men kraftig handsvett kan också vara väldigt handikappande. Problem att hålla i papper, verktyg och instrument, använda pekskärmar m.m. kan orsaka svårigheter både privat och i arbetslivet. På vintern gör kalla händer också att man fryser extra mycket.

Även barn och unga kan drabbas av kraftig handsvett och förutom kylan kan de göra att de drar sig undan, eftersom kompisar kan reagera när de ska hålla varandra i händerna eller det blir blöta spår på bänken etc.

Dermix Absolut Torr Wipe kan med fördel användas för behandling av handsvett. Själva våtservetten gör det enkelt att applicera produkten över hela händerna. Tänk på att huden på händer och fötter är tjockare än t.ex. under armarna och produkten får det därmed svårare att sätta sig ordentligt. Därför kan man behöva applicera oftare än en gång i veckan – vilket annars är ett vanligt behandlingsintervall med Absolut Torr.