Svettkörtlarna sitter ungefär lika tätt i ansiktet som på händer och fötter. Förutom stress och värme stimuleras svettkörtlarna här även av t.ex. starka, heta smaker.

Eftersom denna typ av svettning är svår att dölja, upplevs den ofta mer socialt handikappande. Det kan dock också medföra mer konkreta problem, genom att svetten t.ex. droppar ner på papper och verktyg eller rinner in i ögonen.

Av andra människor kan kraftig svettning i ansiktet också ses som ett tecken på osäkerhet och nervositet, vilket kan vara ett problem i förhandlingssituationer och när man vill inge förtroende.

Dermix Absolut Torr Wipe kan användas för behandling av svett från pannan etc. Eftersom huden är känsligare i ansiktet bör man dock vara extra försiktig och först prova på ett litet område, för att se om man får någon typ av hudreaktion. Själva våtservetten gör det enkelt att applicera produkten och eftersom mängden vätska blir mindre än med dab-on (flaskan) kan den upplevas mildare. Appliceringen blir också mer kontrollerad när man drar med en våtservett än när man duttar med flaskan.